Vær på vakt!

Vær på vakt!

Er du påpasselig nok? Det er mange og store farer ute i den elektroniske verden! Her skal du se ett eksempel og lære hvordan du kan passe på.

Er du forsiktig nok når du får eposter? Du vet vel at det er veldig mange falske eposter som sendes ut daglig fra forskjellige kriminelle miljøer. Og det er veldig lett å “gå i fella” om du ikke passer på, og er kritisk til meldingene du får. Dette gjelder også det som ser ut som en sikker melding fra banken din, fra forsikringselskapet ditt - eller fra Apple.

Her skal du se et eksempel, og du skal også se hva du kan gjøre for å sikre deg at du ikke fanges opp.

Se på det første bildet av denne eposten fra Apple. Den ser grei ut - inntil du studerer litt bedre. Vi har satt noen røde streker der det er skrivefeil eller lignende, og se der pilen peker - de har ikke en gang klart å skrive account helt ut.
Her er det muffens!

Se nå på bilde nr 2. Når du får tilsvarende epost som du mistenkere, skal du peke på den lille trekanten i avsendernavnet. Da dukker den egentlige avsenderen frem - og det var ikke Apple!

Hva gjør du da? Merk som uønsket. Da er det store muligheter for at samme avsender stoppes automatisk av Mail-programmet ditt.