Hvordan ta skjermbilde
Offending

Hvordan ta skjermbilde

Jeg tar mange skjermbilder. Det er jo altfor mange godbiter, som dukker opp i en e-avis eller på Facebook, til at dette bare skal forsvinne. Bare i dag tok jeg to skjermbilder, og her
er et av dem.

Dette skjermbildet beskriver litt av problemet i dagens samfunn - alt er blitt så komplisert, og alle er blitt så hårsåre…

Offending

Offending

Vel, det var det, når du vil ta skjermbilde har vi faktisk tre forskjellige måter å gjøre det på. Men alle forutsetter at du holder nede noen taster. For alle variantene skal du holde Shift-tasten og command- tasten nede nede. Dette kan vi skrive på denne måten: ⇧⌘. Når vi nå holder de to nede kan vi velge om vi vil trykke på tallet 3 eller tallet 4.
Bilde av hele skjermen
Trykker du 3 tar du bilde av hele skjermen, slik dette bildet her viser.
Ganske konsentrert kan vi skrive det slik ⇧⌘/3. Da tar du altså bilde av hele skjermen din.

Bilde av hele skjermen

Bilde av hele skjermen


Dette er noe jeg sjelden gjør, men noen ganger er det nødvendig for å få med visse detaljer. Så hender det at jeg beskjærer igjen det bildet og bare bruker en del av det. (Hvordan vi beskjærer skal vi nok se på…)

Bilde av et utsnitt
Det som er mer aktuelt er å ta et skjermbilde av en konkret situasjon, et utsnitt av et større bilde. Da foretar vi nesten de samme bevegelsene med fingrene - vi holder Shift og ⌘ inne, altså ⇧⌘ og istedenfor 3 trykke vi på 4. Det som nå skjer, er at pilen vår på skjermen endrer utseende og blir et trådkors. Nå kan du plassere trådkorset der du vil begynne med å lage utsnittet ditt, så trykker og holder du med en ledig finger på styreflaten og skaper utsnittet ditt. Idet du slipper, hører du den berømte kameralyden, og nå finner du bildet ditt på skrivebordet.

Ta skjermbilde

Ta skjermbilde


Selv om dette bildet er helt fjollete, ser du at jeg har laget utkast til et bilde, og når jeg nå slipper på styreflaten, er bildet tatt!

Utsnitt med god tid…
Så kan du prøve den tredje metoden for å ta skjermbilde. Igjen holder du disse tastene ⇧⌘ nede, og denne gangen trykker du på tallet 5 altså ⇧⌘/5. Da får du en slik ramme nederst i skjermen din.

Metode nr 5

Metode nr 5


Ved å bevege pilen over de enkelte symbolene ser du hva det kan brukes til. Ved å klikke på den prikkete linjen får du samme funksjon som med ⇧⌘/4, men du kan i større grad bestemme bildet ditt, og du har god tid, for du tar ikke bildet før du gir et klikk helt til høyre
hvor det står «ta bilde.» Her er et eksempel med et utsnitt fra en side i Aftenposten. Denne rammen kan formes slik du vil. Og når det setter pilen inn i rammen endrer den karakter til en hånd. Det betyr at ved å trykke på styreflaten kan du dra/flytte markeringen til der du vil ha det.

Tittel

Tittel


Og først når du er fornøyd klikker du på «ta bilde», så her har du både tid til å justere størrelsen og plasseringen av det bildet du ønsker å ta. Ingenting skjer før du trykker «ta bilde». Ganske praktisk, egentlig.
⇧⌘/5 gir en del andre funksjoner også, men det lar vi foreløpig ligge. Om du er litt nysgjerrig kan du bare la pilen bevege seg over de enkelte rutene, så dukker det opp en liten forklarende tekst for hver av dem.
Hvordan beskjære et bilde
Tilbake til det jeg antydet litt lenger opp i denne teksten. Noen få ganger vil jeg har et spesielt utsnitt. Da kan det hende jeg tar bilde av hele skjermen. Så henter jeg dette opp ved å dobbeltklikke på det, slik at det åpne seg i Forhåndsvisning. Og nå kan jeg ta et nytt utsnitt av akkurat det jeg vil. Det kan synes som at dette er å gjøre arbeidet dobbelt opp. Kanskje, men jeg nevner dette allikevel. I praksis skjer det altså slik:
Jeg tar et skjermbilde med ⇧⌘/3

Tittel

Tittel


Og så tar jeg et utsnitt av det igjen.
Kvaliteten på utsnittet er like god som originalen.

Tittel

Tittel


Er det så nødvendig, dette da? Kanskje ikke, jeg ville bare nevne det… 😊