Pages - Apple's svar på Word
Et utdrag malene Her ser du noen av malene, som står til rådighet

Pages - Apple’s svar på Word

Alle kjenner til Word fra Microsoft, så hvorfor mase med et annet skriveprogram? Pages er et veldig allsidig og elegant skriveprogram, og som gir deg all verdens muligheter til å gi dokumentet ditt den egenart du ønsker - eller den enkelheten du vil ha. Følg med, så skal vi se om jeg kan gi deg hjelp til både det enkle og det mer avanserte.

Det første jeg vil be deg om, etter at du har lastet ned Pages via AppStore, er å bli litt fortrolig med hva du kan finne bare ved å bla i alt du har på menylinjen (den øverste linjen, som begynner med  og Pages til venstre).

Et eksempel på hvor mye du kan velge blant

Menylinjen bør du se på Et eksempel på hvor mye du kan velge blant


Her har jeg lagt ut et enkelt bilde med alle mulighetene du har ved å klikke på Sett inn i menylinjen.
Du ser at du kan styre sideskift, linjeskift spalteskift for å nevne noe. Og la meg velge en praktisk opplysning her med en gang. Om du vil holde kontroll på hvor mange ord eller tegn du skriver, går du til Vis på menylinjen og trykker på Vis ordtelling og her kan du igjen velge å telle bare ord eller også alle tegn inklusive mellomrom. Dette siste kan være nyttig i forbindelse med f. eks avisinnlegg.

Men nå får det være nok om det innledende…
Pages krever litt innsats for å få ordentlig glede av, innrømmer jeg med en gang. Så derfor bør du bli oppmerksom på Inspektøren med en gang. Ham finner du ved igjen å trykke på Vis slik du ser i dette bildet.

Sørg for at Inspektør vises

Inspektør Sørg for at Inspektør vises


Om du ikke hadde det fra før, så har du nå fått frem en spalte til høyre på det blanke arket du etterhvert skal begynne å skrive på.

I Inspektør finner du det meste av alle de praktiske verktøyene du gjerne vil bruke underskrivingen din.
Aller øverst i Inspektør kan du klikke på Dokument. Her kan du bestemme hvilken skriver som skal kobles inn og størrelsen på arket du skal arbeide med, og samtidig bestemme margene.

Når du så klikker på Format kommer mange verktøy frem, som du ser.

Et stort utvalg verktøy

Formattering Et stort utvalg verktøy


Jeg antar at de fleste av disse instrumentene er selvforklarende. Det øverste feltet hvor det står Brødtekst bør jeg nok forklare.
Til vanlig skriving behøver du ikke tenke særlig på dette, for du kan lage dine egne små overskrifter etc. ved å skråstille skriften eller gjøre teksten fet på vanlig måte. Og du kan endre skrifttype og -størrelse slik det passer deg.
Men når du skal skrive noe mer enn et brev, et notat eller lignende, har du kanskje tanken om at det hadde vært fint med et system i teksten, og kanskje en innholdsfortegnelse?
Da kommer dette feltet til sin rett.

Ulike avsnittstiler til redigering av dokumentet

Brødtekst Ulike avsnittstiler til redigering av dokumentet

Her har jeg klikket på feltet og åpnet det. Alle disse skrifttypene er underordnet hverandre. Når du markerer skrift og tekst med disse stilene, vil dette danne grunnlag for sorteringen i en innholdsfortegnelse.
Tittel benyttes til det aller første - tittelen på det du skal forfatte.
Den teksten du marker med Undertittel vil automatisk bli ordnet lenger ned i dokumentet.
På samme måte vil Overskrift være underordnet Undertittel.
Når du vil bruke dette, kan det være lurt å ha tenkt gjennom hvilke av disse avsnitttstilene du vil bruke.

Og så kan du begynne å skrive en tekst og til dette benytter du brødtekst, og redigere den slik du vil. På et tidspunkt kommer du til at du vil sette inn et bilde.
Du får finne deg et bilde du vil bruke, og nå kan du enten bare dra det inn i dokumentet ditt - eller klikk et sted i teksten og trykk ⌘/V for å lime inn det dokumentet du har kopiert og som du har i minnet på maskinen.

Her kan du styre om bildet skal stå fast eller følge teksten

Sette inn bildel Her kan du styre om bildet skal stå fast eller følge teksten


Nå kan det lønne seg å trene litt, for du har så mange muligheter. som du ser, har jeg aller først klikket på ordne, for det jeg vil gjøre, er å ordne på bildets plassering og “oppførsel”. For vi lalle har vel opplevd at bildet “fyker med “ den teksten vi skriver, mens vi ville at det skulle stå stille - eller omvendt! Og hvordan få teksten til å holde seg over og under bildet - eller hvordan få teksten til å gå tett rundt bildet?
Det er det vi bestemmer her. Sørg for at bildet er markert, slik du ser på bildet. Så kan du bestemme om bildetskal følge teksten du arbeider med - eller bare skal bli der det er, selv om du tilføyer tekst lenger opp, se den øverste pilen.
Hvordan skal teksten være? skal det du skriver smyge seg rundt teksten, eller hvordan vil du ha det? Prøv deg litt på de forskjellige mulighetene du ser at du har, slik at du blir fortrolig med det. Mens bildet er markert kan du jo også ta tak i det og flytte det litt rundt på siden, og se hvordan teksten reagerer. Gjør bildet litt større og mindre, og bli fortrolig med reaksjonene på dine ulike innstillinger.

Når du er inne på bildet - nederst i “ordne-menyen” ser du at du kan skråstille bildet, og du kan vende det. Prøv deg frem, og bli litt kjent med dette.

En liten finesse du kanskje er interessert i? Du kan legge et bilde som bakgrunn for det du arbeider med! Se på bildet, som følger her. Jeg kan ta en ekstra variant av det første bildet og legge det som en gjennomsiktig bakgrunn under teksten og det første bildet!

"Gjennomsiktig" bilde i bakgrunnen

Bilde i bakgrunnen "Gjennomsiktig" bilde i bakgrunnen


For å få til dette, gjør du følgende:
Dra bildet inn i dokumentet, slik at det dekker det du har arbeidet med og juster det så det blir så stort du vil. Du kan godt dra det utover arkets størrelse, og slik få frem det du vil i bildet.
I feltet Tekstbryting” går du til det feltet som heter Ingen slik jeg har gjort.(se den nederste pilen)
Så klikker du på Stil (se den øverste pilen), og her dukker det opp et felt Opasitet nesten nederst. Her bestemmer du graden av gjennomsiktighet.
Pass på at bildet er markert hele tiden, for ellers fungerer ikke dette.
Nå går du opp på menylinjen, klikker på Ordne og klikker på Legg nederst.
Nå skal du ha fått til det samme som jeg viser deg i bildet mitt.

Tren litt på det jeg har vist deg, så blir du en mester i å lage nydelige, imponerende dokumenter.

Og en ting til slutt… Det er noen som ikke er i stand til å kunne lese dine dokumenter laget i Pages, men det gjør ingenting. Etter at du har lagret dokumentet ditt og sikret deg, kan du gå til Arkiv og videre til Eksporter til og eksportere dokumentet til PDF, og dét kan leses av alle!
Lykke til!