Stille inn tastaturet til et annet språk
Tastaturet Det tyske tastaturet

Stille inn tastaturet til et annet språk

Macen er ikke laget for bare å skrive norsk, selv om vi gjerne ønsker å tro det. Som vi har hørt en gang er det norske tastaturet - med noen modifikasjoner - basert på det amerikanske/internasjonale systemet QWERTY (de første tastene i den øverste tastaturraden). Takket være den digitale utviklingen kan vi få taster til å gjøre omtrent det vi vil. Vi kan ganske enkelt stille tastene om til å «skrive»
engelsk eller fransk eller tysk eller …. Det eneste som kreves, er litt arbeid via Systemvalg.

Gå til Systemvalg—>Tastatur. Når du er der, klikker du på der det står Inndatakilder, slik jeg har merket med en ring og tallet 1. Du skulle se omtrent det samme som på bildet her - nemlig et tastatur.
Pass nå på at du også markerer at du vil se tastaturmenyen i Menylinjen ( 2).

Hvordan velge tastatur for andre språk

Tastaturvalg Hvordan velge tastatur for andre språk


Så er vi kommet til hvilke språk du vil velge å se tastaturet til, og det
gjør du ved å trykke på plusstegnet, der jeg har markert med 3. Som du kan se, har jeg valgt å legge til engelsk og tysk, (dette kan lett endres ved å markere et språk og deretter trykke på minustasten). Nå må du huske at de fysiske tastene på Macen din ikke like lett kan byttes ut, så når du vil ha tilgang til f. eks ß eller ç må du huske hvor den er eller kanskje sette en lapp over.

Hvordan får jeg tilgang til tastaturet?
Når vi nå har fått etablert andre tastaturer enn det norske, er jo neste skritt hvordan bruke det? Det skulle fremgå av bildet du ser her. For på Menylinjen ser du jo et lite flagg? Klikk på det, og du vil få frem det du ser her.

Velge tastatur

Velge tastatur

Velg nå det språket du vil. Deretter klikker du på Vis Tastaturvalg.
Nå vil du få frem det jeg viser på neste bilde. Her har jeg valgt tysk, men det kan jo hende du har valgt et annet. Prinsippet og systemet er det samme, uavhengig av hvilket språk du har valgt. Som du ser her, finner du den tyske dobbelt-S ß der vi har ? og +. ü, ä og ö har tatt plassene til åæø. Egentlig er det mange forskjeller, som du kan se.

Det tyske tastaturet

Tastaturet Det tyske tastaturet


Prøv deg på et annet språk, så vil du se disse forskjellene der også. Klarer du å huske plasseringene, så er det bare å skrive i vei på det språket du har valgt.

Er dette den eneste måten?
Er dette den eneste måten? tenker du kanskje. Det er jo greit å kunne dette, men det var ganske tungvint…
Jo, da. Det finne en annen måte. Hold deg til det norske tastaturet, trykk på Vis tastaturvalg, slik du lærte litt lenger opp. Mens du ser på bildet av tastaturet, trykker du på ⌥ (alt-tasten) og holder og slipper den vekselvis. Nå ser du hvordan du kan finne de fleste spesialtastene for oss i den vestlige verden bare ved å notere seg hvordan jeg skal trykke mens jeg holder ⌥ inne.
Dette får være nok for denne gang! Hvis vi holder ut, så dukker det kanskje opp noe mer!