Den uforståelige strømdebatten

Som det heter i et gammelt uttrykk: Det er mye en sersjant ikke forstår!
Og jeg må innrømme - jeg forstår ikke dagens ledende politikere. Åslaug Haga snakke om fornybar kraft som om hun har oppfunnet begrepet, og snakker om det som om det var den hellige gral.
Støre, Aasland og andre politikere er ikke noe bedre, de heller. Statnett og NVE beskyldes (med rette?) for å holde tilbake viktig informasjon om strømproduksjon og strømforbruk.
Alle snakker om at vi kommer til å behøve sånne voldsomme mengder med strøm. Men ennå har jeg ikke sett det fremtidige behovet for strøm kvantifisert.
så en SP-politiker nylig bli spurt om strøm og vindkraft. Vedkommende var helt klar på at vi trengte mer strøm. Så spør intervjueren hvor hun har det fra - og her blir hun svar skyldig. Hennes svar var omtrent at alle mener det, så da er det vel slik.

Og her er den tanken som gnager meg .Følger våre ledende politikere bare det alle andre sier uten å sette seg inn i realitetene? Det er jo mengder med statistikk, dvs fakta å lære av. Hvorfor er man så ivrig på å utvikle vindkraft når det er dyrt og et faktum at effekten er veldig lav? Det blåser jo ikke alltid!
Hvorfor benytter og forbedrer vi ikke den ekte fornybare kraften vår: Vannkraften. Jeg kan for lite om potensialet som ligger i eksisterende anlegg, men det sies å være langt mer enn vindkraft kan gi oss, og vesentlig billigere - og kanskje enda viktigere: uten å ødelegge naturen!

Oljeplattformene skal drives med elektrisitet fra land. Og så skal vi misbruke strømmen vår med å elektrifisere anlegget på Melkøya! Bare det anlegget dobler strømforbruket i Finnmark. Kan det være tillatt å sløse med strømmen vår på denne måten? I min verden burde det være straffbart.
Og hva med batterifabrikkene? Har man da overhodet ingenting lært? Hvor mange Mongstadprosjekter skal vi le og ikke minst gråte over?

Jeg gremmes.