Comment ça va?

Comment ça va?

Visste du at Macen din også kan skrive på Fransk eller tysk eller - ja hvilket språk ønsker du? Nei, de fleste er ikke klar over det, og allikevel er det så veldig enkelt å få til.

Vi skal vise deg det her. Når du skal gjøre det samme og prøve deg frem, kan det være lurt å starte et tekstprogram, for eksempel Textedit, som. Jeg vet at du har på Macen din. Du finner det ved å gå til Finder->Programmer, og rulle nedover til du finner Textedit. Dobbeltklikk på ikonet og opprett et nytt dokument.
Nå kan du følge med hvordan du kan få til tyske bokstaver eller franske tegn, slik vi gir deg et eksempel på i det øverste bildet.

La oss nå si at du vil skrive Herzliche Grusse, men helst få det skrevet med tyske bokstaver. «Hemmeligheten» finner du ved å klikke på Rediger i menylinjen. Når du gjør det, får du frem en meny i tråd med det vi viser deg i bilde nr. 2 hvor det står _Stavekontroll og Grammatikk, og lenger til høyre kan du trykke for vise stavekontrollen.

Trykk videre der det står Vis stavekontroll og grammatikk

Stavekontroll Trykk videre der det står Vis stavekontroll og grammatikk


Legg samtidig merke til snarveien: hold command og Shift inne mens du har et trykk på . (Punktum-knappen).
Nå skal du kunne se det samme som vi viser deg i bilde nr 3.

Nå kan du bestemme om du vil "snakke" fransk eller tysk eller...

Velg språk Nå kan du bestemme om du vil "snakke" fransk eller tysk eller...

Vi bare klikket på der det står automatisk etter språk og så fikk vi opp denne lange listen med språk. Nå kan du velge tysk, og så kan du skrive Herzliche Grusse en gang til. Om du har gjort det riktig, vil det nå stå Herzliche Grüße. Både ü og den tyske dobbelt-S kom av seg selv! Elegant, ikke sant?
Nå kan du prøve deg med et annet språk - fransk eller engelsk eller et annet språk du er fortrolig med.