Svare uten å svare

Svare uten å svare

Noen ganger ringer telefonen når det ikke passer. Samtidig vil du være litt hyggelig og gi en rask melding til den som ringer.

Og det kan du få til etter å ha oppdatert iPhonen din til IOS6.

“Hemmeligheten” ligger i Innstillinger. Etter å ha gått dit, går du til Telefon, og videre til Svar med melding.

Der ser du noen forslag til meldinger, men skriv over disse det du selv vil ha som meldingsalternativer.

Når du så får en telefon du ikke vil svare på, men sende en SMS-melding til, “heiser du opp” telefonsymbolet, som vi peker på i den øverste illustrasjonen.

Da dukker det opp et bilde, som det ser på den andre illutsrasjonen, og så velger du hvilken tekst du vil sende på SMS til vedkommende.

Legg for øvrig merke til at du samtidig har anledning til å avvise samtalen. Bare trykk på den røde Avvis.