Panoramabilder!

Panoramabilder!

Med iPhone oppgradert til IOS6 kan du - i tillegg til de gode bildene o videoene - ta panoramabilder!

Vil du altså ha med deg mere i bredden enn du vanligvis får i objektivet, er du nå sikret med iPhonen din.

Det er lett å ta panoramabilder med iPhone, og vi skal vi deg fremgangsmåten her. Det er en liten ting du må passe på, eller rettere sagt, bare være klar over. De fleste bildene du tar med iPhone tar du sannsynligvis i breddeformat. Da får vi jo et vanlig 10*15 format på bildene våre. Men når du tar panoramablider skal du passe på å holde iPhone i høydeformat.

Begynn med å trykke på kamera-appen. Da får du et bilde, slik du ser på vårt første bilde. Og der legger du merke til noen symboler øverst i bildet. Den til venstre er for å stille inn flash. Og den til høyre er for å snu kamerabruken, men glem disse nå! Trykk heller på den i midt, der det står Valg.

Etter å ha trykket på Valg (og husk å holde kameraet/iPhonen i høydeformatet), ser du plutselig at det dukker opp et alternativ: Panoramabilde.

Når du trykker der, får du et nytt bilde. Du ser en stor tydelig pil midt i bildet. Når du begynner å bevege iPhonen fra venstre mot høyre, må du passe på å holde pilen midt på streken. Ta et prøvebilde og sikte litt høyt og lavt, så ser du hva vi mener.

Når du nå er klar, trykker du på kameraknappen, og opptaket begynner. Beveg kameraet fra venstre og mot høyre, og dekk på denne måten det du vil ha med på bildet. Når du har fått nok, klikker du på kameraknappen en gang til slik at opptaket stopper.

Fungerer det? spør du kanskje om. Ja, det gjør det, faktisk. Se på våre to neste bilder. Det øverste viser et motiv uten panorama-effekt. Og det neste bildet viser det samme motivet med panorama-effekt.

Du ser at det er en viss forskjell, og det selv om vi ikke benyttet panorama-effekten fullt ut. Vi kunne laget bildet enda bredere.