Norsk Luftambulanse

Norsk Luftambulanse

“Det hender aldri meg noe!” sier du kanskje, men statistikken sier noe annet! Vi kan alle være utsatt for en ulykke, en skade an en eller annen art. Og kanskje skjer det ikke oss, men vi kan plutselig være involvert i en ulykke på en eller annen måte. Hva gjør du da?

Med denne app’en fra Norsk Luftambulanse kan du raskt varsle andre, og samtidig gi dem din posisjon. Det siste er jo helt vesentlig for at adekvat hjelp skal komme til deg - både raskt og til riktig sted!

Denne app’en er gratis og kan lestes ned fra App Store. Om vi skal gi en bedømning, vi vi påstå at alle med en iPhone bør laste ned denne appen. Kanskje det ikke gjelder deg, men et annet menneske. Og uansett hvem som er involvert, er det viktig å kunne bidra til at assistanse kommer fort.