Mail - ditt Epost-program

Mail - ditt Epost-program

Iphone fungerer utmerket som epostleser og -sender. Den enkleste måten å sette opp iPhone til å ta vare på mailene dine, er å koble den til Mac’en eller PCen din og til iTunes.

Når du er kommet så lengt, markerer du iPhone i den venstre kolonnen i iTunes-programmet. Høyt opp i bildet i iTunes ser du en stripe med bl. a. ordet INFO. klikk her, og rull i bildet som nå kommer opp. Kryss av det du ønsker, og i denne forbindelse særlig det med Mail-kontoer. Har du flere, så kryss gjerne av for alle!

Hvis du har tilgang til 3G-nettet (teleforbindelsen din belaster deg ekstra), kan du hente ned og sende epost uavhengig av hvor du er, og uavhengig av hvor Mac’en din er.

Du kan også sette opp epost uten å benytte Mac’en - eller PC’en for den saks skyld. Ved å gå inn på Innstillinger (Iconet formet som tannhjul), finner du en linje som heter Mail, kontakter, kalendre. Et klikk på den linjen gir deg et nytt bilde hvor du kan velge Legg til konto. Klikk der og du ser at du kan velge mellom flere leverandører. Gmail er blitt veldig populær, og har den fordel at så sant du har internet-kontakt, enten via Wi-Fi eller 3G eller Edge, kan du lese og sende epost.

Før du registrerer en ny epostforbindelse bør du vite om du oppretter en POP- eller IMAP-forbindelse. Veldig kort fortalt har en POP forbindelse med en bestemt server å gjøre, eksempelvis online.no, mens en IMAP går over internet. MobileMe, Yahoo, Gmail og Hotmail er eksempler på det.