Lydmelding på iPhone og iPad

Lydmelding på iPhone og iPad

Hadde det ikke vært gøy å sende lyd, altså din egen talemelding istedenfor tekst? Når vi skal skrive meldinger på iPhone, må vi vel alle stadig rette opp skrivefeil, og noen ganger korrigere for den automatiske korreksjonsrutinen også!

Med den nyeste oppdateringen på iPhone kan du nå sende lydmeldinger i tillegg til tekstmelding og bilder. Og ikke er det vanskelig å få til, heller!
Se på det første bildet her. Når du vil sende en lydmelding, trykker og holder du mikrofontegnet inne hele tiden mens du snakker inn meldingen din. Du ser på bildet hvordan vi gjør det.
Når du har snakket inn det du vil, slipper du mikrofontegnet. Og nå får du opp en halvsirkel i høyre kant av skjermen. Og dette er slik det skal være. Se litt på denne halvsirkelen, og du ser at det tre forskjellige symboler der. Øverst har du en pil, som peker oppover.
Trykker du der, sendes meldingen til mottakeren din.
Trykker du på X’en nederst, slettes meldingen. Og trykker du på den trekanten som peker mot høyre, kan du selv høre meldngen din før du velger å sende den. Du får forklaring her på bilde nr 2.

Å sende en lydmelding istedenfor tekstmelding kan jo også være ganske smart. Den er jo mye enklere å spille av/lytte til enn en tekstmelding, ikke sant?
For at lydmeldingen skal fungere, må mottageren også bruke iMessage. Om du ser mikrofontegnet ved siden av tekstfeltet når du vil sende en melding, er du også i stand til å motta lydmeldinger.

En ting må du være klar over. Det kan hende du hører lyden dårlig, eller må løfte iPhonen til øret for å høre. Dette kan du rette på ved å gå inn i Innstillinger på iPhone (Tannhjulet, vet du…) og rulle nedover til Meldinger. Og nå må du rulle nedover til der hvor du finner der det står Lydmeldinger. Sørg for at “Løft for å lytte” er stengt, slik vi viser deg på det nederste bildet. Dette sikrer at alle meldinger blir lest opp høyt og tydelig. Selvfølgelig kan du velge om du vil løfte til øret eller høre mens du holder telefonen i hånden, men nå vet du hvordan du kan styre dette.