Klokken

Klokken

Din iPhone er jo en telefon, men som en god telefon har den også en klokke!
Idet du “tenner” iPhone, ser du et eksempel på den innebygde klokken.

Og ved å klikke på klokkesymbolet, etter at du har fått frem alle ikonene dine, kan du se alle de andre typer “tidsmaskin” du kan ha glede av.
Verdensklokke
Som du ser på det første bildet, kan du få forskjellige verdensbytider. For å få frem dette, klikker du på symbolet lengst nede til venstre. For å få frem flere verdenstider kan du klikke på pluss-tegnet øverst til høyre, og velge den byen det kan være interessant å følge med på.

Vekkerklokke
I den nederste raden finner du også et symbol for vekkerklokke. Klikk på Rediger og du får frem et hjul du kan snurre på for å sette alarmen på den ønskede tiden.
Og du kan gjerne legge opp flere alarmer, og aktivisere den eller de alarmene som passer.
Det er bare en ting du skal passe på her, hvis du vil at den skal vekke deg tidlig neste morgen, må du ikke slå av telefonen, for da vekker den deg ikke…

Nedtellingsur
Helt til høyre på skalaen nederst har du nedtellingsur. Det er ganske selvforklarende, men vi kan bekrefte at det er et glimrende instrument til å passe tiden når du f. eks. koker egg. Aldri mer for bløte eller for harde egg!

Stoppeklokke
Stoppeklokken viser deg med store tall hvordan tiden løper. Bli litt kjent med den, så ser du hvordan du kan registrere rundetider, mens klokken løper videre på totaltid.