iPhone og geotagging

iPhone og geotagging

Visste du at bildene du tar med iPhone også tar vare på den nøyaktige posisjonen der bildene ble tatt?

Ja, sannsynligvis visste du det, særlig hvis du har lastet ned bildene dine til iPhoto eller Bilder på Macen din.
På iPhoto har man noe som heter Steder, og hvor du har små spesielle “albumer” basert på de geografiske dataene som ble registrert idet du tok bildene dine. I det nye programmet Bilder kan du også se den geografiske plasseringen til hvert bilde.
Selv om vi har fått Bilder, har du sikkert fortsatt iPhoto, og når du der trykker på en av knappenålene i kartet, får du opp alle bildene bak denne knappenålen. Slik er det en fin måte å minnes eksempelvis en reise.

Nå viser det seg at enkelte ikke får frem de geografiske dataene med sin iPhone, og det skal vi se litt spesielt på her. Riktignok er geotagging, som det gjerne kalles, påslått som standard i iPhone, men kanskje du ved en tilfeldighet har slått det av? Og akkurat motsatt - hvis du skulle ønske å slå av geotaggingen, er dette mulig. Vi skal vise deg hvordan du kan gjøre det.

Det første du gjør med iPhonen din, er å åpne Innstillinger, appen med et bilde av tannhjul. Rull litt nedover, slik at du finner der det står Personvern, se vårt første bilde.
Trykk på Personvern. Du har ganske sikkert aktivisert Personvern, slik du ser på bilde nr 2. Titt litt nedover, så oppdager du der det står Kamera. På vårt bilde står der her en oppoverpekende pil og teksten Ved bruk. Dette informerer oss om at kameraet “vet” hvor vi er, og at denne informasjonen bare vil bli brukt når jeg benytter kameraet. Altså en god indikator på at vi får med oss den geografiske plasseringen idet vi tar et bilde.

Hvis du ikke får frem den samme informasjonen hos deg, kan det være forklaringen på at geotaggingen ikke fungerer hos deg. Det neste spørsmålet er åpenbart - Hva gjør jeg da for å få det i gang? Og for den som vil slå det av - hva gjør han?

Da får vi se på bilde nr 3. Her ser du at vi har en blå hake som bekreftelse på at vi får med geotaggingen. Hvis du har en blå hake på “Aldri-linjen”, må du bare trykke på rett linje, så du får aktivisert denne funksjonen. Og for deg som vil slå av - gjør akkurat motsatt.