Hvor ble det av stedstjenester?

Hvor ble det av stedstjenester?

Alle som bruker iPhone har jo satt pris på at iPhonen klarer å holde rede på hvor du er til enhver tid. Når du har tatt et bilde med iPhone registreres samtidig det som kalles geo-data, slik at ihonen faktisk forteller deg hva det heter der du tok bildene!

Dette får du nytte av når du henter bildene inn i iPhoto, og vil se på kartet hvor du har vært i verden…

På tidligere versjoner (før IOS6) fant man det som heter Stedstjenester etter å ha trykket på “tannhjulet”-appen eller det som heter Innstillinger. På Stedtjenester kunne du stille inn hvilke applikasjoner som skulle benytte seg av funksjonen med å registrere din posisjon.

Det er jo alltid slik med oppdateringer. Noe får en ny plass, noe får et nytt navn, noe forsvinner, kanskje, selv om en oppdatering bør lede til en generell forbedring.

Men hvor er den nå?

Rull litt nedover etter å ha klikket på Innstillinger. Da finner du noe som heter Personvern. Klikk på denne, og nå oppdager du at du kan slå på Stedstjenester. Og lenger ned i det samme bildet kan du nå bestemme hvilke funksjoner som skal registrere din posisjon.