How fresh is your fish

How fresh is your fish

Det er alltid et spørsmål - hvor fersk er den fisken jeg har kjøpt?

Denne app’en kan kanskje fortelle deg det…

Her får du gode råd om hvordan du skal bedømme fisken du er i ferd med å kjøpe.

Du får god informasjon om laks, torsk og rødspette.