Bruke iPhone som telefon

Bruke iPhone som telefon

iPhone kan jo så mye, og noen ganger blir vi kanskje forvirret og undrer hvor man trykker for å ringe…

Etter å ha åpnet telefonen finner du telefonsymbolet på grønn bakgrunn i den nederste raden. Et lite trykk her, så kommer du til bildet du ser til høyre. Her ser du et stort tastatur hvor du slår inn det nummeret du skal ringe.

Idet du har trykket på det grønne feltet RING, endrer dette feltet farge og tekst, og du ser hvor lett det er å avslutte en samtale.

Høyttaler. For å få telefonen på høyttaler tar du bare et lett trykk på det korresponderende tegnet oppe til høyre. Ett trykk til, så blir den lavttalende.

Tastaturet. Mange ganger får vi beskjed om å velge mottaker og blir bedt om først å trykke et bestemt tall, og deretter et annet tall, og slik fortsetter det ofte i det uendelige. En måte å klare dette på med iPhone uten å stresse, er følgende:

  • Etter at du har ringt nummeret, setter du telefonen på høyttaler

  • Så trykker du på tastaturtegnet.

Nå kan du høre hva teleoperatøren sier, og enkelt trykke de numrene han/hun ber om.

Når du skjønner at du er på vei til den personen du vil snakke med, trykker du bare på høyttalertegnet, og telefonen er lavttalende igjen.

Telefonsvareren. Du har kanskje oppdaget et ikon som heter telefonsvarer - helt nede til høyre ser du den når du vil slå et nummer. Denne må du aktivisere, og det gjør du på følgende måte:

  • Slå inn følgende nummer som om du vil ringe: *5005*86*0047xxxxxxxx#

Nå er telefonsvareren aktivisert, og når du vil sjekke med svareren, er det bare å gi denne tasten et lett trykk.

****Her står 0047 for Norge og alle x’ene står for det nummer du får vite fra din teleoperatør.

**

Favoritter.** Nede til venstre står det Favoritter. Når du går inn på en av personene dine i Kontakter, kan du registrere vedkommende som favoritt. Han/hun dukker da opp i telefonregisteret, og kan ringes til bare med ett trykk.

**

Sist Brukte. **Denne funksjonen er egentlig selvforklarende. Ved å trykke her, får du en liste over alle de siste samtalene, og noen små tegn forklarer om det har vært utgående eller inngående samtaler. Ganske praktisk å ha, for hvis du skal ringe om igjen til en av de på denne listen, er det jo bare å trykke på vedkommende, og telefonen begynner å ringe umiddelbart.

**

**