Stedstjenester

Stedstjenester

Du har sikkert trykket på Innstillinger og sett den lange raden med funksjoner. Noen av dem er ganske selvforklarende, mens andre kan fremstå som litt kryptiske eller “mystiske”…
Stedstjenester er kanskje en av dem.

Stedstjenester er egentlig en ganske fantastisk funksjon. Kort fortalt registrerer Stedstjenester hvor du er til en hver tid. Kanskje får du følelsen av å være overvåket, men du får heller se på det på en mer positiv måte.
Stedstjenester registrerer posisjonen din. Du har kanskje registrert dette når du sjekker været med Storm eller Yr, og så får du en melding om at … vil bruke din nåværende posisjon.
Det tyder på at du har slått på Stedstjenester.
Hvis du ikke har sett noe slikt, kan du gå inn på Innstillinger. I “menyen” på venstre side finner du Stedstjenester. Til høyre vil du se en rad med programmer, som kan nytttigjøre seg Stedtjenester. Slå på de programmene du gjerne vil skal kunne hjelpe deg med informasjon knyttet til der du er.

Er dette så nyttig, kan du kanskje spørre om.
La oss ta et konkret eksempel. Du er på reise i Italia, og bruker iPad - eller iPhone - til å ta noen bilder. Når du kommer hjem og laster inn bildene i iPhoto-programmet ditt, vil du oppdage at iPad - eller iPhone - faktisk har hjulpet deg med å markere den nøyaktige geografiske posisjonen din! Se på bildet ved siden av. Vi visste ikke selv hva stedet hvor vi var het, men det “visste” iPad!

Og hvis du nå føler deg litt for mye overvåket kan vi berolige deg - du kan slå av funkjsonen. Da slår du bare av de bryterne under Stedstjenester som du har aktivisert.

Var det kartbildet ukjent for deg? Gå inn på iPhoto og klikk på Steder. eller gå inn på Bilder på iPad og klikk på Bilder. Da finner du Steder i den øverste raden.

En annen, og mye viktigere grunn til å benytte Stedstjenester, er det at viktige sentraler kan finne deg. Både 113 og If har egne app’er med en service som kan finne deg hvis du skulle være utsatt for en ulykke eller et sykdomstilfelle. Via stedstjenester kan slike tjenester lokalisere deg og gi deg den hurtigste hjelpen.

Det siste bildet viser hvordan du kan slå av Stedstjenester der du ikke ønsker å ha det i gang.