Den spinnende "badeballen"! (iPad og iPhone)

Den spinnende “badeballen”! (iPad og iPhone)

Noen ganger ser du denne, ganske irriterende, fargede “badeballen” som snurrer rundt og rundt, og uten at det skjer noe på iPaden din. Noen kaller “badeballen” for “Spinning Ball of Death” ller SPOD. Noen ganger er det normalt at du ser badeballen, og andre ganger ser du den lenger enn du ønsker…
Og det vi skriver her, gjelder både iPad og iPhone.

Badeballen er vanligvis et tegn på at et et program er i ferd med å bli installert, eller et program oppdateres. Da ser vi gjerne badeballen en liten stund. Og dette er helt normalt. Det kan hende du ser den også når en større fil startes opp.

Men andre ganger, og heldigvis veldig sjelden, skjønner vi at badeballen snurrer altfor lenge rundt, og da kan det være greit å vite hvordan du kan få løst opp denne ballen.

Metode 1:
Hvis situasjonen er at en app har låst seg, kan du gjøre følgende: Hold Av/På-knappen, som du finner øverst på iPad/iPhone. Mens du holder denne inne, trykker og holder du også hjem-knappen. Hold begge to inntil “slå-av-bryteren” viser seg på skjermen, og nå slipper du Av/På-knappen mens du fortsetter å holde Hjem-knappen inntil den ønskede app’en har stertet igjen.

Metode 2:
Hvis dette ikke hjelp, kan det hende at hele iPaden eller iPhonen må tvangsavslåes og tvangstartes igjen. Dette gjør du ganske enkelt ved at du holder begge disse knappene inne (Begynn med Av/På-knappen!!) inntil iPad/iPhone slår seg av OG starter opp igjen.

Som sagt til å begynne med, skjer det veldig sjelden at du kommer i en slik situasjon, og så er det jo bare slik at det alltid skjer når det ikke passer…
Men nå vet du litt om hvordan du enkelt og uten panikk, kan få i gang iPad/iPhone igjen.