Safari på iPad

Safari på iPad

Selvfølgelig kan du surfe på web’en med iPad. Du ser Safari-iconet til venstre i den nederste raden etter at du har åpnet iPaden din.

Klikk der, så ser du et bilde i likhet med det du har til høyre.

Når du bruker Safari for første gang, vet jo ikke iPad hva du leter etter. Klikk en gang i det høyre feltet og skriv inn det du søker etter. Da kommer det gjerne forslag til noen valg du kan foreta.

Når du så klkker på Søk, får du opp en tradisjonell oversikt fra Google, og kan videre klikke deg inn på ønsket side.

Et alternativ er at du klikker direkte inn i den venstre rammen og skriver inn adressen du vil gå til. www.xxxxx.xx og så videre.

Når du vil gå til en ny side, kan du klikke på X’en helt til høyre i adresselinjen din (der det står www. osv) og skrive inn en ny adresse.

Et alternativ er å trykke på det lille symbolet du har til venstre for adresselinjen. Da får du opp et bilde hvor du kan ha inntil 9 forhåndsinnstilte websider. Et klikk på den aktuelle ruten, og vips, så er du “på plass”.

Hvis du vil ha plass til nye sider, eller av andre grunner ønsker å fjerne en side, er det bare å klikke på det sorte tegnet øverst til venstre på hver webside-icon, og borte er den!