Redigere kontakter

Redigere kontakter

Du vil kanskje bruke iPaden til å legge inn data på en ny venn eller kontakt? eller kanskje fjerne noen?

Ganske enkelt!

Sette inn ny kontakt.

Når du åpner Kontakter vil du se et lite pluss-tegn nede til venstre. Når du klikker der, får du opp et nytt bilde hvor du kan legge inn alle de dataene du vil registrere. Når du er ferdig, trykker på - nettopp - Ferdig oppe til høyre.

Dele kontakt-infoen med andre.

Du vil kanskje sende info om en gitt person til en venn? Ganske enkelt. Først velger du den riktige personen og får opp hans/hennes data på den høyre delen. Nå ser du nederst på høyre side at det står DEL. Klikk her, så forbereder Ipaden en epost med opplysningene. Nå behøver du bare sette inn mottager i eposten og sende den.

Slette en kontakt**.

**Hvis du vil slette en kontakt, må du først velge den aktuelle personen, og deretter velge Rediger. Rull helt ned i bildet, og du finner et rødt felt Slette kontakt. Trykk der, og kontakten er borte, både fra den enkelte gruppen han/hun var i, og fra hovedregisteret.