Innstillinger - Tannhjulet

Innstillinger - Tannhjulet

På åpningskjermen ser du et av de programmene som Apple har lagt inn for deg, har symbol som et tannhjul. dette er programmet som styrer alle hovedinnstillingene dine.

På det øverste bilde ser du noen av justeringsmulighetene du har. Her kan du koble til Wi-Fi-nettverket ditt, slik at du kommer på nettet og får brukt hele den elektroniske verdenen.

Synes du det litt plagsomt at skjermen svirrer rundt hele tiden. Mange ganger er det jo veldig praktisk og ønskelig at skjermbildet justerer seg, men noen ganger. Det flere muligheter til å kontrollere dette på, slik at skjermbildet vrir seg når du vil det, og holder seg, når du vil det. Du ser nederst i bildet har du e felt du kan markere “Låse retning“. Trykk der, så du får en hake tilsvarende den på linjen under. Nå kan du bestemme låsning av skjermen ved å bruke den lille bryteren ved siden av lydstyrken på iPad’ens høyre side.

Vil du ha et annet skjermbilde enn vanndråpene? Lenger opp i den venstre spalten ser du Lysstyrke og Bakgrunn. Når du markerer den linjen, åpner det seg en meny på høyresiden. Bare følg anvisningene, så kan du velge et av Apple’s forslag eller gå inn i din egen bildebank og velge.

vi anbefaler at du gjør deg fortrolig med elementene i den venstre spalten, kanskje ikke med en gang, for alt trenger modning! Men nå vet du hvor du skal gå for å se om det er innstillingsmuligheter.