Flytte programmer

Flytte programmer

Jeg vil flytte et program fra en side på iPaden til en annen side. Hvordan gjør jeg det?

Ja, etter hvert som vi fyller iPaden med alle mulige spill og andre ting vil vi arrangere dem slik vi vil. Nå skal vi vise deg hvordan dette gjøres.

Som de fleste “operasjoner” på iPad og Mac , så er det meste ganske intuitivt. Dette betyr med andre ord at om du gjør det du finner naturlig, så er det store muligheter for at det er nettopp den riktige måten å gjøre det på!

Se på bildet ved siden av her. Hadde bildet vært “levende”, ville du sett at alle ikonene beveget seg litt. Da er de i en fase hvor du kan slette programmet - eller flytte det.

Og hvordan kommer vi så til denne bevegligheten? Trykk - og hold trykket i et par sekunder - på det programmet du vil flytte. Plutselig begynner det å vibrere, og du vil se denne ringen med en X inne i. Nå kan du dra programmet - eller ikonet til kanten av skermen, og plutselig “blar” iPaden over til neste skjermbilde. Nå drar du ikonet vider til den plassen du synes det vil ha, og slipper.

Dermed er det gjort.

Om du nå ville ha slettet programmet, hadde det bar vært å trykke på X’en så ville du fått spørsm ål om det var sletting du ville…