Fingerbevegelser

Fingerbevegelser

På iPaden brukes fingrene direkte på skjermen. Det er en god del forskjellige “øvelser” du bør være kjent med, slik at du får mest mulig ut av iPaden din.

Trykk for å starte

Det du allerede har merket, er at du må trykke på et icon for å åpne programmet.

**Rulle på ****skjermen

**For å lese et lengre dokument, eller for å lese hele siden i en avis, må du la bildet rulle. Det gjøres ved at du berører skjermen og samtidig beveger fingeren oppover eller nedover. Dette er en god måte å gjøre på hvis du vil lese rolig og langsomt.

det kan hende du vil lete etter et bestemt bilde, og da er denne metoden å anbefale.

Andre ganger vil du bare skynde deg og bevege deg til bunnen eller toppen. Det gjør du best ved at du sveiper loddrett med en finger. da ruller bildet den veier du sveiper, og ganske fort.

Bruke to fingre

Når du har lyst til å zoome inn - på et bilde eller en avisartikkel etc - bruker du to fingre, som du plasserer på skjermen. Drar du fingrene nå fra hverandre, vil du se at alt på skjermen blir forstørret.

Skal du tilbake, er det bare å berøre skjermen igjen med to fingre og skyve dem sammen.

Rotere et bilde

Du kan også bruke denne tofinger-teknikken til å rotere et bilde. Berør skjermen med to fingre og deretter vrir du fingrene. Du vil se at bildet følger med. Idet du slipper, går det tilbake igjen.

Åpne et album eller hendelse

Når du er inne på Bilder og vil se på bildene i en hendelse eller et album, kan du sette begge fingrene på det aktuelle albumet og dra fingrene fra hverandre. Da får du en snartitt på de bildene og i en artig “collage”.

Mens du har dratt bildene ut i denne collagen, kan du slippe fingrene og albumet har åpnet seg.

Lukke albumet eller hendelsen

Når du er ferdig med å se på bildene, kan du gå motsatt vei: Sett to fingre godt fra hverandre på skjermen og trekk dem samme. Albumet lukker seg.