E-postvedlegg på iPad

E-postvedlegg på iPad

Det er enkelt å sende eposter med Mail i iPad, men hvordan henger du på vedlegg? Det er jo ingen ekstrameny her…

Jo da, det går fint an å sende bilder og andre ting som vedlegg, og nå skal vi vise deg.

“Hemmeligheten” er at du må tenke litt annerledes enn du vanligvis gjør når du skal sende en mail fra Mac’en.

Vi bruker her to eksempler. Først skal vi sende adressekortet til Peder Aass til noen via Mail. Og deretter skal vi sende et bilde av den nye iPad-klokken til noen.

Fremgangsmåten er den samme i begge tilfellene. Du begynner med å markere det adressekortet du vil sende. Når du ser etter på kortet (se bilde nr 1), finner du et felt hvor det står Del kontakt. Klikk på det feltet, og da ser du hva som skjer. Nå kan du bare klikke videre på der det står E-post og du sendes direkte til Mail-programmet.

Når du vil sende et bilde, markerer du det med et klikk. Nå skal du se etter den lille firkanten med en pil, se på bilde nr 2 og der den røde pilen peker. Klikk på den lille firkanten og du ser at du nå får mange muligheter! Du kan velge å sende bildet med MMS eller E-post, og nå er det bare for deg å velge.

Om du har et tekstprogram, vil du finne tilsvarende løsning for sendingene dine via Mail.

Det samme gjelder for øvrig hvis du vil sende en artikkel du har funnet på internett i Safari. Der vil du se dette “Dele med an-symbolet”.

Dette er noe som gjennomføres mer og mer i hele Apple-systemet. Så se etter symbolet, for det er det som gir deg muligheten til kommunikasjon og informasjonsdeling med andre.

Du ser et eksempel på det siste i bilde nr 3.