Sette inn bilde av kontaktene dine

Sette inn bilde av kontaktene dine

Trykk på plusstegnet i sirkelen for å komme videre.
Trykk på plusstegnet i sirkelen for å komme videre.
Her kan du velge i hele bildebanken din når du kal sette inn bilde.
Her kan du velge i hele bildebanken din når du kal sette inn bilde.
Sli kan det se ut til slutt...
Sli kan det se ut til slutt...

Livet blir generelt litt morsommere med bilder, ikke sant? Har du satt inn bilde av vennene i Kontakter - eller Adresseboken, som den tidligere het? Følg med her, så skal du se hvor enkelt det kan gjøres.

HHva er hensikten med å sette inn bilder, kan du spørre om. Ja, ikke noe annet enn at hverdagen med bruk av Macen din blir litt morsommere. Når du setter inn bilde i Kontaktlisten din vil du kunne se dem igjen når du bruker Meldinger. Og du vil finne bilde i epso fra de vennene dine, når du har satt inn bilder.

Det første bilde du ser her viser oss at vi er godt i gang med å sete inn bilde, men vi skal forklare det fra begynnelsen. Du starter med å hente opp en gitt person i kontaktlisten din - altså i Kontakter-appen om du har på Macen din. Egentlig kan du begynne med å hente opp deg selv og trykke på Rediger. Så klikker du inn på den runde delen hvor du skjnner at bildet skal være, og nå får du frem en sirkel med et stort plusstegn i, se bilde nr 2. Klikk på plusstegnet, og du far ganske mange valg. Klikk på det øverste valget ditt hvor det står Kamera.

Nå kan du ta bilde av deg selv! Gjør det, og trykk på Ferdig. og bildet sitter fast.

Og nå kan du hente frem en kartotekkortet til en vann, som du har bilde av i samlingen din. Ta en titt på det neste bildet. Let litt i samlingen din, klikk på de enkelte små trekantene, så finner du helt sikkert frem til et fint bilde.

Som du ser i vårt siste bilde, har jeg satt inn bildet av en hund, bare får ikke å støte noen.

Det fine er nå, som jeg har nevnt ovenfor, at nå blir de bildene vi har satt inn, brukt på alle stedene hvor Apple har satt av plass til å personalisere bruke av de ulike programmene. Håper du liker det!

[[FOOTER]]